Pantomogram analogowy

150 zł.
Badanie rtg z obrazowaniem na kliszy fotograficznej. Konieczne skierowanie lekarza.

Badanie stomatologiczne

250 zł.
Cena dla pacjentów pierwszorazowych.
Cena dla pacjentów nieprzestrzegających terminów wizyt kontrolnych.

Badanie stomatologiczne, kontrolne

200zł.
Pacjenci objęci naszą opieką, wizyty kontrolne co 6 miesięcy.

Ustalenie planu leczenia

W ramach badania stomatologicznego.

Wartość uzgodnionego leczenia

Ustalana z pacjentem przy omawianiu planu leczenia.

Konsultacja telefoniczna

0 zł. Tylko dla pacjentów objętych naszą opieką u których wykonano badanie stomatologiczne w okresie ostatnich 6 miesięcy i zalogowanych do naszej aplikacji obsługi pacjentów na swoim smartfonie.